Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania  za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną  pod budowę obwodnicy miejscowości Dobrodzień w km 0+086,87÷5+696,12 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901

Wytworzył(a): Marek Świetlik
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 550

Data wytworzenia: 2015-12-02 15:46:31
Data publikacji: 2015-12-02 15:46:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2015-12-02 15:46:33
Zarchiwizowano: 2015-12-19 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki