Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę Obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska odcinek od km 0+000,00 do km 3+690,05

Wytworzył(a): Małgorzata Kałuża-Swoboda
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 203

Data wytworzenia: 2020-03-04 14:38:10
Data publikacji: 2020-03-04 14:37:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2020-03-04 14:38:12
Zarchiwizowano: 2020-03-20 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki