Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu  o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na przebudowę wału „Metalchem” miasta Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r. – Etap

Wytworzył(a): MArek Świetlik
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 530

Data wytworzenia: 2015-11-10 15:47:31
Data publikacji: 2015-11-10 15:47:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 15:47:37
Zarchiwizowano: 2015-11-27 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki