Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod budowę ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany

Wytworzył(a): Krzysztof Ciecióra
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 342

Data wytworzenia: 2018-11-06 11:29:34
Data publikacji: 2018-11-06 11:28:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 11:29:53
Zarchiwizowano: 2018-11-23 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki