Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję pn.: Przebudowa Polderu Żelazna, obejmująca obiekty: część A – Wał polderowy „Polder Żelazna” km 0+000÷5+117, część B – Pompownia „Żelazna”

Wytworzył(a): Małgorzata Zagaja
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 282

Data wytworzenia: 2019-05-08 13:45:00
Data publikacji: 2019-05-08 13:45:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 13:45:02
Zarchiwizowano: 2019-05-24 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki