Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów”

Wytworzył(a): Małgorzata Zagaja
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 225

Data wytworzenia: 2019-10-15 08:31:10
Data publikacji: 2019-10-15 08:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2019-10-15 08:31:13
Zarchiwizowano: 2019-10-31 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki