Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości przeglądania akt sprawy w postepowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na budowę obwodnicy Czarnowąs

Wytworzył(a): Krzysztof Ciecióra
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 449

Data wytworzenia: 2018-06-15 15:23:12
Data publikacji: 2018-06-15 15:23:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 15:23:14
Zarchiwizowano: 2018-07-04 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki