Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O MOŻLIWOŚCI PRZEGLĄDANIA AKT W SPRAWIE USTALENIA I WYPŁATY ODSZKODOWANIA ZA NABYTĄ Z MOCY PRAWA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONĄ  POD BUDOWLE PRZECIWPOWODZIOWE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „PRZEBUDOWA POLDERU ŻELAZNA”

Wytworzył(a): Małgorzata Kałuża-Swoboda
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 332

Data wytworzenia: 2018-10-19 14:39:11
Data publikacji: 2018-10-19 14:38:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2018-10-19 14:39:25
Zarchiwizowano: 2018-11-06 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki