Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość pod budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 66+300 ÷ 77+000 Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie, Gmina Cisek – II etap Podlesie w km 3+500 ÷ 7+ 800 (km rzeki Odry 67+000 ÷ 71+000)

Wytworzył(a): Marek Świetlik
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 534

Data wytworzenia: 2016-02-22 08:29:29
Data publikacji: 2016-02-22 08:29:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2016-02-22 08:29:32
Zarchiwizowano: 2016-03-09 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki