Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą  z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce – Poborszów

Wytworzył(a): Małgorzata Zagaja
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 321

Data wytworzenia: 2019-03-21 09:28:22
Data publikacji: 2019-03-21 09:28:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 09:28:25
Zarchiwizowano: 2019-04-05 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki