Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję pn: Przebudowa Polderu Żelazna obejmującą obiekty: Część A – Wał polderowy „Polder Żelazna” km 0+000÷5+117, Część B – Pompownia „Żelazna”

Wytworzył(a): Małgorzata Zagaja
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 265

Data wytworzenia: 2019-06-21 14:08:13
Data publikacji: 2019-06-21 14:08:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-21 14:08:29
Zarchiwizowano: 2019-07-08 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki