Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa  na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików

Wytworzył(a): Małgorzata Zagaja
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 206

Data wytworzenia: 2019-12-20 14:26:10
Data publikacji: 2019-12-20 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2019-12-20 14:26:14
Zarchiwizowano: 2020-01-10 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki