Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414

Wytworzył(a): Radosław Miążek
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 609

Data wytworzenia: 2016-03-24 13:25:21
Data publikacji: 2016-03-24 13:24:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2016-03-24 13:25:24
Zarchiwizowano: 2016-04-09 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki