Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję polegającą na budowie wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 66+300 – 77+000 Przewóz – Podlasie – Miejsce Odrzańskie Gmina Cisek – I etap Przewóz w km 0+000 ÷ 3+500 (km rzeki Odry 71+000 ÷ 77+000)

Wytworzył(a): Marek Świetlik
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 547

Data wytworzenia: 2015-07-06 15:15:11
Data publikacji: 2015-07-06 15:20:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2015-07-06 15:15:23
Zarchiwizowano: 2015-07-22 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki