Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez OUW w 2017 roku

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Jóźków Paweł
Wprowadził(a): Jóźków Paweł
Opublikował(a): Jóźków Paweł
Liczba wyświetleń: 1225

Data wytworzenia: 2018-03-01 09:48:36
Data publikacji: 2018-03-01 09:48:40
Ostatnio aktualizował(a): Jóźków Paweł
Data ostatniej zmiany: 2018-03-01 09:48:40

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki