Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

Nazwa oddziału

Oddział ds. Cudzoziemców

Imię i nazwisko Kierownika

Bogusława Kamińska

Telefon

 77 4524 324

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach:

- wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

       a) zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - tel.  77 4524 314; 77 4524 521; 77 4524 569;  77 4524 607

       b) zezwolenie na pobyt czasowy (inne okoliczności niz praca) - tel. 77 45-24-314, 77 45-24-439, 77 45-24-610, 

- wydawanie zezwoleń cudzoziemcom na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tel. 77 45-24-336,

- wydawanie zezwoleń na  pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - tel. 77 45-24-336,

- wpisywanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń  tel. 77 45-24-305, 77 4524 691

- odbiór karty pobytu tel. 77 45-24-305, 77 4524 691

- wydawanie decyzji o przedłużaniu wiz Schengen i krajowych - tel. 77 45-24-314, 77 45-24-439, 77 45-24-610,

- wydawanie i wymiana: kart pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca - tel. 77 45-24-691, 77 45-24-305,  77 45-24-439, 77 45-24-610, 77 45-24-521.

- rejestracja terminów wizyt do złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce / informacja - tel. 77 4524 126

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin:

- rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej - tel. 77 45-24-336,

- wydawanie kart czasowego pobytu członkom rodziny ob. UE - tel. 77 45-24-336,

- wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu ob. UE - tel. 77 45-24-336,,

- wydawanie kart stałego  pobytu członkom rodziny ob. UE - tel. 77 45-24-336,

 - wydawanie decyzji o wydaleniu obywateli Unii Europejskiej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tel. 77 45-24-336.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

- wydawanie i uchylanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców - tel. 77 45-24-232,

- odbiór zezwoleń - tel. 77 45 -24 -270

- przedłużanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców - tel. 77 45-24-232

 
 

Wytworzył(a): Średniawska Magdalena
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena
Opublikował(a): Średniawska Magdalena
Liczba wyświetleń: 79883

Data wytworzenia: 2014-11-12 10:56:55
Data publikacji: 2014-11-12 11:05:29
Ostatnio aktualizował(a): Radosz-Adamek Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2020-07-01 12:25:51

Historia zmian artykułu:
2020-07-01 12:25:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Radosz-Adamek Katarzyna, aktualizacja danych
2019-08-08 09:56:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 1,2
2019-08-08 09:53:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 1.1
2019-06-13 13:01:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, 1.1
2016-12-20 11:20:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, edycja
2016-05-13 12:03:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, Zmiana adresowa 1.
2016-05-13 12:00:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, Zmiana danych adresowych.
2015-04-17 10:56:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, wersja v.2
2015-04-17 10:49:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, wersja v.2
2015-04-17 10:47:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kamińska Bogusława, wersja v.2
2015-02-27 14:32:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, edycja
2015-02-27 14:28:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, zmiana nr tel.
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki