Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

Nazwa oddziału

Oddział Paszportów

Imię i nazwisko Kierownika

Józefa Piechowiak

Telefon

77 44-11-548

Imię i nazwisko Zastępcy Kierownika

-

Telefon

-

Sekretariat 

 

Telefon

77 44-11-540

Fax

77 45-38-971            

Mail

wso_paszporty_sekr[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl">

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

  1. Przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów.
  2. Obsługa potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.

 

Wytworzył(a): Średniawska Magdalena
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena
Opublikował(a): Średniawska Magdalena
Liczba wyświetleń: 30715

Data wytworzenia: 2014-11-12 10:58:21
Data publikacji: 2014-11-12 10:58:37
Ostatnio aktualizował(a): Wawrzynkiewicz Liliana
Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 10:37:59

Historia zmian artykułu:
2018-05-10 10:37:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wawrzynkiewicz Liliana, Zmiany dot. stanowiska
2018-03-23 13:58:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wawrzynkiewicz Liliana, Modyfikacja danych adresowych
2018-03-01 14:34:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wawrzynkiewicz Liliana, Usunięto kierownika przeszedł na emeryturę
2018-01-23 12:01:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, zmiana
2018-01-05 09:51:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, aktualizacja danych
2016-12-20 11:19:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, edycja
2016-03-23 10:56:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, .
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki