Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nazwa oddziału

Oddział Prawny

Imię i nazwisko koordynator radców prawnych

Danuta Sobolewska

Telefon

77-45-274-514

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

  1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wojewody oraz projektów umów;
  2. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej w województwie;
  3. reprezentowanie, na zasadzie pełnomocnictwa, Wojewody przed sądami oraz przed innymi organami orzekającymi; 
  4.  wykonywanie zastępstwa procesowego Dyrektora Generalnego Urzędu, w sprawach gospodarczych Urzędu;
  5. reprezentowanie Urzędu przed Krajową Izba Odwoławczą oraz opiniowanie projektów odwołań w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 2102

Data wytworzenia: 2014-11-12 10:19:49
Data publikacji: 2014-11-12 10:19:52
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2014-11-19 22:18:48
Zarchiwizowano: 2016-11-02 06:58:02

Historia zmian artykułu:
2014-11-19 22:18:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-12 21:04:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2014-11-12 19:01:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki