Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewoda Opolski

ADRIAN CZUBAK

tel.   77 45 24 252; 77 45 24 706     

fax: 77 45 24 705

Adrian Czubak, wojewodą opolskim jest od 8 grudnia 2015 r. Do obowiązków zawodowych podchodzi z dużą precyzją. Nim otrzymał nominację na stanowisko wojewody, przez kilkanaście lat związany był z branżą finansową i budowlaną. Był również wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Opolszczyzny S.A. w Opolu oraz prezesem Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Opolu. Jego ostatnim miejscem pracy była opolska elektrownia. Wojewoda posiada również doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych samorządu województwa opolskiego. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zajmował stanowisko kierownika Referatu Gospodarki. Był również dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.

W trakcie pracy zawodowej Adrian Czubak ukończył liczne szkolenia oraz warsztaty, m.in. z zakresu: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego, systemu zarządzania jakością, obsługi inwestora czy z obszaru zasad sprzedaży i marketingu.

Adrian Czubak posiada takie kwalifikacje, jak m.in.: bardzo dobra znajomość sektora MSP w województwie opolskim, znajomość działania samorządu terytorialnego i możliwych do zastosowania instrumentów wspierania MSP. Obecny wojewoda opolski posiada również uprawnienia do członkostwa w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Jednym z Jego wielu sukcesów zawodowych jest m.in. uruchomienie i prowadzenie pierwszego w Polsce funduszu poręczeń kredytowych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych o zasięgu działania obejmującym całe województwo. Uruchomienie i prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora na terenie woj. opolskiego; czynne uczestnictwo w prowadzeniu kompletnej procedury administracyjnej dot. uzyskania wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnień administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji największej na Opolszczyźnie inwestycji budowlanej tj. rozbudowy Elektrowni Opole.

Adrian Czubak posiada podwójny tytuł magistra inżyniera. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa inwestycyjnego oraz zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie.

Prywatnie, jest żonaty. Ma dwoje dzieci w wieku szkolnym. Lubi pracę na rzecz innych, także zwierząt. – Cała moja rodzina kocha zwierzęta, które zabieramy ze schronisk lub, po prostu, z ulicy. Dobro czworonogów jest dla mnie bardzo ważne – podkreśla.

Kiedy ma chwilę wyłącznie dla siebie czyta. Głównie książki z okresu wojennego, ze szczególnym wskazaniem na Kampanię Wrześniową oraz tematykę związaną z Powstaniem Warszawskim i Żołnierzami Wyklętymi. 

 

Wytworzył(a): Buba Marcin
Wprowadził(a): Buba Marcin
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 6817

Data wytworzenia: 2017-08-01 13:11:21
Data publikacji: 2017-08-01 13:34:01
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-26 08:22:44

Historia zmian artykułu:
2019-09-26 08:22:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki