Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 4793

Data wytworzenia: 2014-11-08 20:54:37
Data publikacji: 2014-11-08 20:54:40
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-08-23 10:47:11

Historia zmian artykułu:
2019-08-23 10:47:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2017-10-18 13:18:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja dokumentu
2016-05-09 11:02:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja załącznika
2015-09-08 08:19:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja Polityki
2014-11-12 21:16:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki