Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ogólny schemat procedury kontroli wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

przeprowadzanych przez

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 

                                     wynikający z art.9 ust.7-14 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2017,poz.2101 z późn.zm)

 

                                              

 

  • Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli
  • Przeprowadzenie czynności kontrolnych
  • Sporządzenie protokołu kontroli i przekazanie go przedsiębiorcy do podpisu
  • Rozpatrzenie ewentualnych zastrzeżeń przedsiębiorcy do protokołu kontroli
  • Sporządzenie skorygowanego o uwzględnione zastrzeżenia protokołu kontroli i przekazanie go przedsiębiorcy do podpisu

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 1405

Data wytworzenia: 2018-05-08 07:24:36
Data publikacji: 2018-05-08 07:24:40
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 07:14:00

Historia zmian artykułu:
2018-05-09 07:14:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja treści
2018-05-09 07:12:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja treści
2018-05-09 07:11:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja treści
2018-05-08 14:54:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja treści
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki