Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  
  
  
  
  

Wytworzył(a): Lubasińska Agnieszka
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka
Opublikował(a): Lubasińska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 6609

Data wytworzenia: 2014-11-13 13:02:28
Data publikacji: 2014-11-13 13:02:44
Ostatnio aktualizował(a): Lubasińska Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-12-14 10:44:35

Historia zmian artykułu:
2019-12-14 10:44:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka, Usunięcie nieaktualnych danych.
2014-11-13 13:03:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Lubasińska Agnieszka, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki