Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

Nazwa rejestru

 

Rejestr placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Podstawa prawna powstania rejestru

 

Art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U 2013,  poz.182 t.j. z późn. zm.)

Zakres danych gromadzonych w rejestrze

 

dane teleadresowe, podmiot prowadzący, forma działalności placówki, nr i data wydania zezwolenia na prowadzenie placówki, data wpisania do rejestru, pozycja w rejestrze, liczba miejsc i typ placówki

Sposób udostępniania danych z rejestru

 

Rejestr publikowany na przedmiotowej stronie internetowej

Lik do rejestru*

http://www.bip.opole.uw.gov.pl/artykul/rejestry-wojewody-opolskiego

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Agnieszka Kaźmierska-Bujak
Wprowadził(a): Raczyńska-Łukaniszyn Małgorzata
Opublikował(a): Raczyńska-Łukaniszyn Małgorzata
Liczba wyświetleń: 4483

Data wytworzenia: 2014-11-12 14:13:01
Data publikacji: 2015-10-05 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bińkowska Sylwia
Data ostatniej zmiany: 2020-09-10 09:32:17

Historia zmian artykułu:
2020-09-10 09:32:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.33
2020-09-09 14:17:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v. 31
2020-09-09 13:19:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.31
2020-07-31 12:52:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.29
2020-07-24 10:26:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.27
2020-07-17 12:42:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.29
2020-07-17 12:40:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.28
2020-04-28 10:47:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.26
2020-03-24 14:17:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.25
2020-02-20 11:22:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.24
2020-02-03 10:27:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.23
2020-01-07 09:43:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.22
2019-12-14 14:38:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.21
2019-11-21 08:56:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v20
2019-11-19 14:45:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v 19
2019-11-15 12:55:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v. 17
2019-08-22 09:04:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-04-26 11:09:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Babik Anna, v.2
2019-04-15 12:13:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.15
2018-05-24 08:48:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v13
2018-05-24 08:42:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v1
2017-12-13 11:04:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.12
2017-09-11 11:59:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, Aktualizacja załącznika
2017-06-23 10:47:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, aktualizacja pliku
2017-01-17 11:30:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Edycja załącznika
2016-05-18 14:13:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Konieczna Marta, Aktualizacja załącznika
2015-12-11 12:02:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, V7
2015-10-06 11:50:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, V4
2015-10-05 10:11:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, V7
2015-08-14 12:44:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, v6
2015-05-08 15:15:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stankiewicz Aneta, 3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki