Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Nazwa stanowiska

 

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Prowadzenia Postępowania Egzekucyjnego Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym

Imię i nazwisko-
Telefon-

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Prowadzenia Postępowania Egzekucyjnego Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym należy prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym, a w szczególności wynikających z:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

2) decyzji administracyjnej o opróżnieniu lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 

 

Wytworzył(a): Kowal Lidia
Wprowadził(a): Kowal Lidia
Opublikował(a): Kowal Lidia
Liczba wyświetleń: 1212

Data wytworzenia: 2016-11-02 11:21:21
Data publikacji: 2016-11-02 11:23:35
Ostatnio aktualizował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 08:15:06
Zarchiwizowano: 2018-07-30 08:15:06

Historia zmian artykułu:
2018-07-30 08:15:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, Archiwizacja artykułu
2016-11-02 12:36:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2016-11-02 11:29:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v3.
2016-11-02 11:29:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki