Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Nyskiego do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony w obrębie Niwnica, gm. Nysa - działka nr 243/4

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 196

Data wytworzenia: 2020-01-24 09:01:32
Data publikacji: 2020-01-24 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2020-01-24 09:01:34
Zarchiwizowano: 2020-02-15 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki