Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Narolska Małgorzata
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata
Opublikował(a): Narolska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 559

Data wytworzenia: 2018-05-10 10:39:48
Data publikacji: 2018-05-10 10:39:52
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 14:49:32

Historia zmian artykułu:
2018-05-10 14:49:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-05-10 10:43:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-05-10 10:42:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-05-10 10:41:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki