Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Narolska Małgorzata
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata
Opublikował(a): Narolska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 772

Data wytworzenia: 2018-09-27 12:46:57
Data publikacji: 2018-09-27 12:47:24
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-05-20 13:55:10

Historia zmian artykułu:
2019-05-20 13:55:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-12-11 13:10:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-10-25 10:05:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-10-23 10:05:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2018-09-27 12:49:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki