Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Narolska Małgorzata
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata
Opublikował(a): Narolska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 708

Data wytworzenia: 2019-05-20 14:27:05
Data publikacji: 2019-05-20 14:27:09
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2020-07-22 08:50:05

Historia zmian artykułu:
2020-07-22 08:50:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-11-06 08:33:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
2019-05-20 14:31:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, aktualizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki