Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

*

Wytworzył(a): Bilińska Agnieszka
Wprowadził(a): Bilińska Agnieszka
Opublikował(a): Bilińska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 749

Data wytworzenia: 2016-01-05 10:40:04
Data publikacji: 2016-01-05 10:40:07
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 11:21:24
Zarchiwizowano: 2018-05-10 11:21:24

Historia zmian artykułu:
2018-05-10 11:21:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, archiwizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki