Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa

Pliki do pobrania
  • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 694

Data wytworzenia: 2016-04-12 15:11:27
Data publikacji: 2016-04-12 15:11:31
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 13:15:43

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 13:15:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-04-12 15:13:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki