Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie w sprawie  organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej

Pliki do pobrania
  • zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 614

Data wytworzenia: 2016-08-03 09:18:00
Data publikacji: 2016-08-03 09:18:05
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 12:37:56

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 12:37:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-08-25 09:24:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, korekta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki