Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, które będą realizowane w 2019 roku w województwie opolskim 

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie Nr 126/18 Wojewody Opolskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, które będą realizowane w 2019 roku w województwie opolskim

  • Zarządzenie Nr 126/18 Wojewody Opolskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, które będą realizowane w 2019 roku w województwie opolskim

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 318

Data wytworzenia: 2018-12-15 15:13:49
Data publikacji: 2018-12-15 15:13:52
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-12-15 15:13:52

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki