Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 652

Data wytworzenia: 2016-09-20 14:25:42
Data publikacji: 2016-09-20 14:25:46
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 11:11:44

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 11:11:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-11-17 11:45:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja
2016-09-20 14:52:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, korekta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki