Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie nr 158/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Pliki do pobrania
  • zmieniające zarządzenie nr 158/15 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej komisji oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 615

Data wytworzenia: 2016-09-20 14:34:09
Data publikacji: 2016-09-20 14:34:13
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 11:10:45

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 11:10:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-11-17 11:49:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja
2016-09-20 15:15:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, korekta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki