Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu

Zarządzenie nr 136/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu
Pliki do pobrania
  • Zarządzenie nr 136/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu

  • Zarządzenie nr 136/18 Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 448

Data wytworzenia: 2018-12-27 14:58:18
Data publikacji: 2018-12-27 14:58:23
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-12-27 14:58:23

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki