Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomosci Skarbu Państwa

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Jabłońska Grażyna
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna
Opublikował(a): Jabłońska Grażyna
Liczba wyświetleń: 636

Data wytworzenia: 2016-09-20 14:44:09
Data publikacji: 2016-09-20 14:44:12
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 11:13:58

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 11:13:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-11-17 12:39:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja
2016-09-20 15:20:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jabłońska Grażyna, korekta1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki