Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 552

Data wytworzenia: 2016-09-29 07:57:14
Data publikacji: 2016-09-29 07:57:18
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 12:34:20

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 12:34:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-09-29 08:05:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja opisu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki