Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 669

Data wytworzenia: 2016-09-29 08:01:33
Data publikacji: 2016-09-29 08:01:37
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 12:33:12

Historia zmian artykułu:
2019-09-13 12:33:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-09-29 08:08:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2016-09-29 08:03:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja opisu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki