Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020", które będą realizowane w 2017 roku w województwie opolskim

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie Wojewody 155/16 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020", które będą realizowane w 2017 roku w województwie opolskim

  • Załącznik do zarządzenia 155/16 dot. Regulaminu Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 574

Data wytworzenia: 2016-11-15 09:37:02
Data publikacji: 2016-11-15 09:38:18
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 11:11:40

Historia zmian artykułu:
2018-07-05 11:11:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-11-15 09:41:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, dodano załącznik
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki