Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021"

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie Wojewody nr 158/16 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021"

  • Załącznik do zarządzenia Wojewody nr 158/16 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021"

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 569

Data wytworzenia: 2016-11-28 15:09:13
Data publikacji: 2016-11-28 15:09:17
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 11:07:15

Historia zmian artykułu:
2018-07-05 11:07:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki