Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2017 roku

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie nr 18/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2017 roku

  • Zarządzenie nr 18/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2017 roku

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 455

Data wytworzenia: 2017-02-27 10:24:32
Data publikacji: 2017-02-27 10:28:53
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 14:45:37

Historia zmian artykułu:
2018-03-14 14:45:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki