Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie w sprawie zabezpieczenia medycznej obsługi kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie nr 30/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zabezpieczenia medycznej obsługi kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

  • Zarządzenie nr 30/2017 Wojewody Opolskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zabezpieczenia medycznej obsługi kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 537

Data wytworzenia: 2017-03-09 10:43:30
Data publikacji: 2017-03-09 10:43:34
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-03-27 15:17:52

Historia zmian artykułu:
2018-03-27 15:17:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki