Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 46/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 149

Data wytworzenia: 2020-04-21 13:57:50
Data publikacji: 2020-04-21 13:57:52
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-04-21 13:57:52

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki