Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie Nr 52/19 Wojewody Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 302

Data wytworzenia: 2019-05-07 12:50:05
Data publikacji: 2019-05-07 12:50:07
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-05-07 13:27:12

Historia zmian artykułu:
2019-05-07 13:27:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki