Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie Wojewody nr 64/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa.

  • Zarządzenie Wojewody nr 64/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa.

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 554

Data wytworzenia: 2017-06-23 14:29:57
Data publikacji: 2017-06-23 14:30:10
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 13:41:11

Historia zmian artykułu:
2018-03-29 13:41:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki