Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 72/20 Wojewody Opolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – wykonującego zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta części budżetowej 85/16

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 199

Data wytworzenia: 2020-08-04 08:48:28
Data publikacji: 2020-08-04 08:48:31
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-08-04 08:48:31

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki