Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

zmieniające zarządzenie nr 55/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie nr 74/19 Wojewody Opolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 55/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 233

Data wytworzenia: 2019-07-09 10:06:22
Data publikacji: 2019-07-09 10:06:26
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-07-09 10:06:26

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki