Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie uchylenia w całości zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 220/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie nr 77/17 Wojewody Opolskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 220/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej

  • Zarządzenie nr 77/17 Wojewody Opolskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia w całości zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 220/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 472

Data wytworzenia: 2017-07-26 07:56:15
Data publikacji: 2017-07-26 07:56:18
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 14:41:05

Historia zmian artykułu:
2018-03-19 14:41:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki