Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

dot. powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków składanych do konkursu w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Pliki do pobrania
  • Zarządzenie nr 8/17 Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. dot. powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków składanych do konkursu w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

  • Zarządzenie nr 8/17 Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. dot. powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków składanych do konkursu w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 666

Data wytworzenia: 2017-01-26 09:57:23
Data publikacji: 2017-01-26 09:57:26
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 10:35:56

Historia zmian artykułu:
2018-03-14 10:35:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2018-03-14 10:31:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki