Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2019 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2019

Zarządzenie nr 80/19 Wojewody Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2019 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2019 
Pliki do pobrania
  • Zarządzenie nr 80/19 Wojewody Opolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2019 na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017-2021”, Edycja 2019

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 266

Data wytworzenia: 2019-07-09 12:58:58
Data publikacji: 2019-07-09 12:59:01
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-07-09 12:59:01

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki